Pęcznienie i kurczenie się drewna

Pęcznienie i kurczenie się drewna jest to zmiana wymiarów liniowych i objętości przy sorpcji i desorpcji pary wodnej lub wody.

W praktyce przyjmuje się, że kurczenie i pęcznienie są to co do wielkości zjawiska odwracalne. W rzeczywistości drewno schnąc osiąga równowagę higroskopijną przy wilgotności wyższej niż drewno absorbujące parę wodną. Wielkość pęcznienia zależna jest od gatunku oraz gęstości drewna i wynosi: objętościowo 7-22%, wzdłuż włókien 0,1-0,8%, w kierunku stycznym 6-13%, w kierunku promieniowym 3-5%.

Zatem, wielkość pęcznienia w kierunku stycznym, różni się znacznie od pęcznienia wzdłuż promienia. Różnica ta jest szczególnie wyraźna w drewnie o małej gęstości. Podobne zjawiska zachodzą podczas kurczenia się (wysychania) drewna.

Anizotropia skurczu, czyli różnica pomiędzy maksymalną wartością skurczu, wynoszącą w strefie obwodowej drewna 8% i przyrdzeniowych warstw około 4% jest przyczyną paczenia się drewna;

p/pecznienie-i-kurczenie-sie-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)