Osutki świerka

Sprawcy: Lophodermium macrosporum (Hart.) Rehm, Lophodermium piceae (Fckl.) u. Hbhn (= Lophoder­mium abietis Rostr.)

Zwykle mówi się o dwóch chorobach osutkowych świerka pospolitego, z których jedna jakoby przeważa w świerczynach górskich (górska osutka świerka), a druga w nizinnych (niżowa osutka świerka). W obydwu wypadkach atakowane bywają silnie zwarte młodniki i drągowiny.

Objawy

Osutka świerka W wypadku górskiej osutki świerka igły na zeszłorocznych pędach żółkną na wiosnę, a następnie brunatnieją. Przebarwienie to zaczyna się na jednym z końców igły lub w części środkowej, a potem rozszerza się na całą jej powierzchnię. We wrześniu lub paździer­niku tworzą się na chorych igłach, przeważnie na dolnej stronie, najpierw brunatne, a potem czarno połyskujące podłużne nabrzmienia — miseczki. Igły te pomimo zamarcia nie opadają w swej głównej masie na ziemię, lecz pozostają na pędach do wiosny, kiedy to miseczki dojrzewają i zaczyna się wyrzut zarodników workowych. Rzadziej zdarza się opad igieł wkrótce po ich zakażeniu, a wtedy miseczki tworzą się i dojrzewają na igłach leżących na ziemi. Obok miseczek tworzą się też niekiedy piknidia.

Druga z chorób osutkowych świerka pospolitego występuje także na innych świerkach (np. na Picea sitchensis, P. canadensis}, a także na daglezji, jodle i cisie. Porażone igły zamierając żółkną, brunatnieją i opadają. Dopiero na leżących na ziemi igłach wy­twarzają się wydłużone czarne miseczki o przekroju kolistym (miseczki L. macrosporum są dłuższe i mają przekrój trójkątny).

Sprawcy

Osutka świerka Przyczyną górskiej osutki świerka jest grzyb Lophodermium macrosporum (Ascomycotina, Phacidiales). Jego worki (100×15 μm) zawierają po 8 nitkowatych askospor (75 x 1,5 μm). W piknidiach są bardzo małe, jajowate, bezbarwne, zarodniki konidialne. Zakażenie następuje przez szparki oddechowe igieł za pomocą strzępek kiełkowych askospor. Niżową osutkę świerka powoduje grzyb Lophodermium piceae (klasyfi­kacja j.w.) z formą konidialną Hypodermina abietis (Deuteromycotina, Sphaeropsidales). Jego askospory mierzą 70—80 x 1 μm. Choroba ta może być niebez­pieczna tylko w warunkach niskiej wilgotności powiet­rza. W wilgotnych warunkach może na porażonych igłach wystąpić grzyb Sphaeridium candidulum Sacc. et Roum. (Deuteromycotina, Moniliales), ograniczający swą obecnością rozwój patogena. Rozkładając w szybkim tempie leżące na ziemi igły grzyb ten utrudnia wytwarzanie się miseczek sprawcy.

Warunki sprzyjające i ochrona

Obydwu chorobom osutkowym sprzyja przegęszczenie młodych drzewostanów świerkowych, stąd ich ochrona wymaga głównie starannego podejścia do cięć pielęgnacyjnych z uwzględnieniem eliminowania z tych drzewostanów drzew chorych.


Źródło: Karol Mańka i Małgorzata Mańka „Choroby drzew i krzewów leśnych” Warszawa 1993

o/osutki-swierka.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)