Osutka zwisowa jodły

Sprawca: Acanthostigma parasiticum (Hart.) Sacc.

Choroba występuje na igłach jodeł, rzadziej choiny kanadyjskiej, a jeszcze rzadziej świerka.

Objawy

Na dolnej stronie igieł pojawia się biała, później stopniowo brunatniejąca, wojłokowata grzybnia, a w niej z czasem tworzą się czarne kuleczki — otocznie. W następnym roku igły zamierają i brunatnieją, ale nie opadają, tylko zwisają z pędów na strzępkach grzybni patogena. Gdy z chorego pędu wyrasta nowy pęd, patogen przenosi się na młode igły. Zwykle chorują tylko igły na niżej położonych i zacienionych gałęziach.

Sprawca

Grzybnia Acanthostigma parasiticum (Ascomycotina, Sphaeriales) atakuje i zabija najpierw komórki skórki na dolnej stronie igieł, a potem przenika międzykomórkowe do miękiszu asymilacyjnego niszcząc z kolei i tę tkankę. Otocznie (ze szczecinami wyrastającymi z powłoki) są słabo widoczne w grzybni. Zawierają worki wypełnione 4-komórkowymi zarodnikami workowymi. Zarodniki te łatwo kiełkują (w odpowiednich warunkach wilgotności) i powstała z nich saprofityczna grzybnia rozrasta się najpierw na dolnej stronie pędu jodły, aby stamtąd dokonać zakażenia igieł.

Warunki sprzyjające

Warunkiem sprzyjającym chorobie jest wysoka wilgotność powietrza, która utrzymuje się zazwyczaj w gęstych drzewostanach jodłowych, a zwłaszcza w dolnych partiach koron.

Ochrona

Ochrona polega na starannym wykonywaniu czyszczeń i trzebieży w drzewostanach jodłowych, przy zachowaniu szczególnej troski o usuwanie porażonych drzew (lub przynajmniej chorych gałęzi).


Źródło: Karol Mańka i Małgorzata Mańka „Choroby drzew i krzewów leśnych” Warszawa 1993

o/osutka-zwisowa-jodly.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)