Orka wiosenna

Orka wiosenna może powodować przesuszenie gleby, a wykonana, gdy gleba jest jeszcze nadmiernie wilgotna może uszkodzić agregaty glebowe — zniszczyć strukturę. Niebezpieczeństwo to zagraża szczególnie na glebach średnio ciężkich i cięższych. Dlatego w miarę możliwości należy unikać orek wiosennych. Niestety, do stosowania tych orek zmusza nas ograniczona możliwość wyjmowania sadzonek przed zimą.

Orki wiosenne na glebach cięższych należy wykonywać przy odpowiedniej wilgotności — najlepiej przy wilgotności ok. 40—50% pojemności kapilarnej gleby. Przy tej wilgotności skiba się dobrze rozsypuje. Gleby cięższe wiosną orze się płycej — na głębokość 20— 22 cm, lżejsze natomiast głębiej, z dopuszczeniem orki nawet na pełną głębokość, tj. do 25—30 cm. W trakcie orki lub bezpośrednio po niej należy glebę zabronować, zabezpieczając ją przed nadmiernym wysychaniem i tworzeniem brył.

o/orka-wiosenna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)