Orka pogłębiona

W warstwie ornej szkółek znajduje się znacznie więcej próchnicy i składników pokarmowych niż w warstwie podglebia. Warstwa ta decyduje o możliwościach produkcyjnych gleby, a więc i o jej przydatności do produkcji sadzonek.

Optymalna miąższość warstwy uprawnej, dla większości uprawianych gatunków sadzonek, wynosi 30 cm. Jeżeli więc warstwa orna ma niższą miąższość, to należy ją sztucznie pogłębić. Pogłębiona orka obejmuje całą warstwę orno-próchniczną oraz częściowo podglebie. Przy zbyt radykalnym pogłębieniu mogłoby jednak dojść do niepożądanego, nadmiernego zubożenia warstwy uprawnej w związki próchniczne. Z tego względu pogłębianie rozkłada się zazwyczaj na dłuższy okres i pożądaną grubość tej warstwy osiąga dopiero po kilku nawrotach orek przedzielonych okresami 4—5-letnimi.

Pogłębianie wykonuje się przy okazji orek przedzimowych. Jednorazowo pogłębia się od 2 do 5 cm, zapewniając jednocześnie intensywniejsze nawożenie organiczne. Wskazane jest nawozić dawką wartościowego kompostu w ilości ok. 50—100 m3/na, na każdy centymetr pogłębionej orki i dodatkowo wykonać również nawożenie mineralne.

Pogłębianie planuje się przede wszystkim na kwaterach przeznaczonych w najbliższym roku pod zielony ugór lub szkółkowanie siewek. Na kwaterach z pogłębioną orką nie zaleca się w pierwszym roku siewu, zwłaszcza gatunków lekkonasiennych.

o/orka-poglebiona.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)