Orka głęboka z pogłębiaczem

Orkę z pogłębiaczem wskazane jest wykonywać w szkółce przynajmniej raz na 4 lub na 5 lat. Stosowanie pogłębiacza zaleca się szczególnie na glebach cięższych lub przy występowaniu gliny w podglebiu. Orkę z pogłębiaczem wykonuje się w trakcie uprawy przedzimowej dodając do każdego korpusu płużnego pogłębiacz spulchniający na głębokość 40—45 cm.

Skutkiem stosowania ciągników i różnego sprzętu w pracach uprawowych (zwłaszcza przy uprawie w systemie grzędowym, przy którym ciągnik porusza się na ściśle wyznaczonych szlakach) warstwy głębsze ulegają silnemu sprasowaniu. Ma to, oczywiście, niekorzystny wpływ na stosunki powietrzno-wodne gleby, ze szkodą dla produkowanego materiału sadzeniowego.

o/orka-gleboka-z-poglebiaczem.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)