Operacja technologiczna

Operacją technologiczną nazywamy część procesu technologicznego, wykonywaną bez przerw przez jednego robotnika lub brygadę na jednym miejscu pracy, przy produkcji jednego przedmiotu, np. ścinka drzewa, okrzesywanie.


Źródło: Laurow Z. „Pozyskiwanie drewna” Warszawa 1999

o/operacje-technologiczne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)