Ols torfowcowy

Ols torfowcowy — Sphagno squarrosi-Alnetum SOL.-GÓRN. 1975

W drzewostanie panują olsza czarna (Alnus glutinosa) i brzoza omszona (Betula pubescens) z pojedynczą sosną. Charakterystyczna dla olsów struktura kępkowa jest w tym zespole słabiej zaznaczona.

W runie występuje duży udział torfowców, z dominującym Sphagnum squarrosum, oraz znaczny udział gatunków oligotroficznych, przechodzących tu z torfowisk przejściowych i borów z klasy Vaccinio-Piceetea, takich jak borówka czarna (Vaccinium myrtillus) i brusznica (V. vitis-idaea), siódmaczek leśny (Trientalis europaea) oraz gatunki mchów: gajnik lśniący (Hylocomum splendens), widłoząb miotłowy (Dicranum scoparium) i falisty (D. rugosum = D. undulatum), rokietnik pospolity (Entodon schrebert), które sadowią się na szczytach kępek. Tu pojawia się objęta ścisłą ochroną paproć długosz królewski (Osmunda regalis).

Zespół ten występuje na torfach przejściowych, z dala od cieków wodnych, w izolowanych zagłębieniach, przy bardzo słabo zaznaczającym się poziomym ruchu wód gruntowych. Przy osuszaniu przekształca się w zespoły borowe.

o/ols-torfowcowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)