Ols porzeczkowy

Ols porzeczkowy — Ribo nigri-Alnetum SOL.-GÓRN. 1975

W drzewostanie dominuje olsza czarna (Alnus glutinosa). W warstwie krzewów pojawia się czeremcha (Padus avium).

Struktura kępkowo-mozaikowa bardzo wyraźnie wykształcona. W runie występuje szereg gatunków wspólnych z łęgami ze związku Alno-Padion, brak natomiast gatunków borowych lub występują tylko nieliczne. Znaczny jest udział roślin szuwarowych.

Ols porzeczkowy występuje na torfach niskich, a przy zmianie stosunków wodnych w kierunku osuszenia lub uruchomienia wód gruntowych przekształca się w zbiorowiska łęgowe.

o/ols-porzeczkowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)