Ols jesionowy górski - OlJG

Siedliska pod trwałym wpływem wody stokowej, glebowo-opadowej lub gruntowej. Występują rzadko. Fragmenty tych siedlisk występują w szerszych dolinach w zakolach potoków i rzek górskich lub na spłaszczeniach i załamaniach stoków, w sąsiedztwie „oczek” wodnych oraz terenach wysiękowych lub źródliskach, gdzie utrudniony jest odpływ wód stokowych.

Ols jesionowy górski - OlJG
Piętro klimatyczne Regiel niski
Położenie zagłębienia dolinne lub spłaszczenia stoków z utrudnionym odpływem wód, miejsca źródliskowe, młaki
Rodzaj gleby - piaski, pyły, mułki i iły w osadach wodnych, na zwietrzelinie skał kwaśnych lub węglanowych
- zwietrzelina kwaśnych skał okruchowych (łupków, mułowców i piaskowców o spoiwie krzemionkowym, ilastym lub węglanowym) z powierzchniową warstwą nadkładu organicznego o charakterze namułów, utworów murszowatych i torfiastych)
Typ, podtyp próchnicy mull mokry, mull wilgotny
Typ i podtyp gleby Gmłźr – gruntowoglejowa mułowa odm. źródliskowa
MŁt – torfowo-mułowa, także odm. węglanowa
Mmł - mułowo-murszowa
MRm – mineralno-murszowa, także odm. węglanowa
MRw – murszowata właściwa, także odm. węglanowa


Gatunki runa różnicujące OlJG od LłG:

 • szczaw gajowy - Rumex sanguineus ;
 • skrzyp olbrzymi - Equisetum telmateia (E. maximum);
 • rzeżucha gorzka - Cardamine amara;
 • karbieniec pospolity - Lycopus europaeus;
 • psianka słodkogórz - Solanum dulcamara;
 • świerząbek orzęsiony - Chaerophyllum temulum;
 • knieć błotna górska - Caltha palustris xsp. Laeta;
 • kozłek całolistny - Valeriana somplicifolia;
 • pępawa błotna - Crepis paludosa;
 • niezapominajka błotna - Myosotis palustris.

Typy lasu

 • OLSZOWO-JESIONOWY - Js II bon., Olsz I-II bon, Ol; Dom.- Jw, Kl, Klp.
 • OLSZOWY - Olsz II-III bon.; Dom.-Ol, Js, Jw, Bk, Jd.
o/ols-jesionowy-gorski-oljg.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)