Określanie wilgotności szyszek, szyszkojagód, osnówek i nasion

Określanie wilgotności szyszek, szyszkojagód, osnówek i nasion jest ważne dla przechowywania i przysposabiania nasion.

Wilgotność nasion można określić:

metodą barwnej reakcji

Metoda ta pozwala na orientacyjne określenie wilgotności nasion sosny pospolitej, świerka i modrzewia przy użyciu pasków bibuły filtracyjnej, nasyconej 15% roztworem chlorku kobaltowego (CaCl2). Wykorzystuje się przy tym właściwości wchłaniania przez sole kobaltowe pary wodnej wydzielanej przez nasiona. Bezpośrednio po zarejestrowaniu próbki do pudełka z nasionami, wypełnionego w 3/4 objętości, wkłada się wysuszony papierek kobaltowy, pudełko szczelnie zamyka i umieszcza na 1/2 godz. w temperaturze pokojowej (18-20ºC). Po otwarciu pudełka wyjmuje się papierek i natychmiast porównuje się z 5-stopniową skalą barw. Na podstawie jego zabarwienia określa się stopień wilgotności nasion w zakresie od 6,0 do 8,5%.

metodą suszenia

Stosuje się ją w celu dokładnego oznaczenia wody w nasionach, które nie zawierają lotnych kwasów tłuszczowych i związków aromatycznych. Z próbki pobiera się 3 porcje nasion o masie 5 g (jeżeli masa 1000 nasion nie przekracza 25 g), lub 25 g (przy masie 1000 nasion powyżej 25 g). Po dokładnym rozdrobnieniu nasion, poddaje się je suszeniu w temperaturze 105°C. Co godzinę suszoną próbkę waży się na wadze z dokładnością do 0,01 g. Suszenie przerywa się, gdy kolejne 3 ważenia nie wykazują ubytku masy próbki.

Procent wilgotności (W) oblicza się wg wzoru:

W = a - b/a * 100

w którym:

a - masa próbki przed suszeniem, g,

b - masa próbki po suszeniu, g

o/okreslanie-wilgotnosci-szyszek-szyszkojagod-osnowek-i-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)