Odnowienie naturalne - olsza czarna

Olsza czarna jest gatunkiem światłożądnym, tolerującym w młodości lekkie ocienienie. Odnawia się łatwo samosiewem bocznym, ale bujna wegetacja roślinności, typowa dla siedlisk zajmowanych przez olszę, utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia wzrost nalotów. Z tego względu stosowane jest często odnowienie sztuczne przy użyciu dobrze wyrośniętych dwulatek.

Olsza odnawia się łatwo również z odrośli. Olszowe gospodarstwo odroślowe znajduje dotychczas szerokie zastosowanie. Jako gatunek fitomelioracyjny olsza czarna jest stosowana na ubogich siedliskach borowych, a jako gatunek pomocniczy w drzewostanach świerkowych i jodłowych na ciężkich, mokrych glebach.

o/odnowienie-naturalne-olsza.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)