Odnowienia naturalne - modrzew (europejski i polski)

Modrzew (europejski i polski) najczęściej odnawiany jest sztucznie z racji nielicznego występowania drzew nasiennych. Gdy w drzewostanie występuje dostateczna liczba nasienników, można liczyć na dobry samosiew boczny, którego efekty uwarunkowane są starannym przygotowaniem gleby. Dla pomyślnego wzrostu odnowień modrzewia niezbędny jest pełny dostęp światła, stąd też gatunek ten wprowadzany jest w końcowej fazie procesu odnowienia. Dzięki szybkiemu wzrostowi w młodości stanowi on cenne uzupełnienie odnowień uzyskanych przy prowadzeniu cięć częściowych i brzegowych.

Bardzo dobre efekty można uzyskać wprowadzając modrzewia na otwartych powierzchniach między gniazdami. Gatunek ten najlepiej wzrasta w drzewostanach mieszanych z udziałem drzew liściastych. Dla uzyskania dużej wartości produkcji, a także dla utrzymania sprawności gleby, korzystna jest dwupiętrowa struktura drzewostanu, z modrzewiem w piętrze górnym i gatunkami liściastymi w dolnym np.: buk, lipa, klon, jawor, grab. Cenną formę stanowią również drzewostany modrzewiowe z dolnym piętrem utworzonym przez jodłę.

o/odnowienie-naturalne-modrzew.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)