Odnowienie naturalne - lipa drobnolistna

Lipa odnawia się dobrze samosiewem pod okapem drzewostanu. Powstawanie samosiewów lipy może następować przy wykonywaniu cięć częściowych, mających na celu naturalne odnawianie gatunków głównych w drzewostanach wielogatunkowych. Orzeszki opadłe wczesną jesienią mogą wykiełkować w następnym roku. Owoce, które wiszą długo w koronie drzewa przesychają jednak tak, że wchodzą w stan wtórnie indukowanego spoczynku. Są one w stanie wykiełkować najwcześniej po rocznym przelegiwaniu w glebie, a często dopiero po kilku latach. Większość orzeszków spada pod koroną drzewa macierzystego, niezależnie czy opadają razem z podsadkami czy osobno.

Lipa jest jednym z gatunków o najwyższej zdolności odroślowej. Odroślą mogą powstawać bezpośrednio z pąków stłumionych nagromadzonych w szyi korzeniowej drzewa macierzystego. Młode lipy wytwarzają odroślą tylko w wyniku uszkodzeń. U starych drzew zjawisko to zachodzi samorzutnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych latach. Młode odrośla, zwłaszcza zanim dorosną do 1-1,5 m wysokości, narażone są na wiele niebezpieczeństw (zimowe zgryzanie pędów, zginanie przez śnieg czy spadające gałęzie).

o/odnowienie-naturalne-lipa.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)