Odnowienie naturalne - jesion wyniosły

Jako gatunek znoszący w młodości niewielkie ocienienie odnawia się łatwo samosiewem bocznym i górnym. Naloty są jednak wrażliwe na konkurencję chwastów, a przede wszystkim są chętnie zgryzane przez zwierzynę. Odnowienia naturalne uzyskujemy stosując cięcia częściowe na pasach, gniazdach lub na powierzchniach między gniazdami (np. dębu), w zależności od formy występowania drzew nasiennych.

Odnowienie sztuczne wykonywane jest z reguły przy użyciu dobrze wyrośniętych sadzonek. Jesion bardzo dobrze rośnie w drzewostanach mieszanych, z grabem, olszą, klonem zwyczajnym, bukiem, dając w tych warunkach największy udział cennych sortymentów.

o/odnowienie-naturalne-jesion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)