Odnowienie naturalne - brzoza brodawkowata i brzoza omszona

Gatunki pionierskie, światłożądne, o bardzo szerokiej amplitudzie ekologicznej. Brzoza omszona wymaga większej wilgotności powietrza i gleby, natomiast zadowala się mniejszą ilością ciepła. Oba gatunki odnawiają się łatwo samosiewem bocznym na otwartej powierzchni, a także w większych lukach w drzewostanie. Charakteryzują się obfitą produkcją nasion, łatwo przenoszonych przez wiatr na znaczne odległości. Chętnie wkracza do upraw wykorzystując przygotowanie gleby wykonane dla innych gatunków drzew. Niekiedy wykorzystuje się gałązki z dojrzałymi owocostanami, rozmieszczając je na powierzchni przygotowanej do odnowienia. W przypadku braku samosiewów stosowane jest sadzenie dwulatek.

Brzozy są często wykorzystywane jako przedplon w zalesieniach i odnowieniach. Stanowią korzystną osłonę przede wszystkim dla buka, jodły i świerka.

o/odnowienie-naturalne-brzoza.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)