Odmiana

Odmiana (varietas = var.) w porównaniu z podgatunkiem jest niższą jednostką systematyczną.

Odznacza się ona nielicznymi, niekiedy nawet pojedynczymi cechami, różniącymi jej osobniki od innych osobników danego gatunku lub podgatunku. Odchylenia te muszą być bardzo nieznaczne, lecz są z reguły dziedziczne.

Odmiana, w odróżnieniu od gatunku lub podgatunku, nie ma własnego zasięgu. Jej osobniki mogą być rozproszone na obszarze rozsiedlenia gatunku lub mogą występować tylko na części tego obszaru. Odmiany geograficzne obejmują rośliny różniące się wprawdzie od gatunku, ale występujące na stanowiskach naturalnych, często nawet w zespołach i mające własne zasięgi.

Takie odmiany wobec tego mogą być przez niektórych autorów uważane za odrębne gatunki (Larix decidua var. polonica Ost. et SY-RACH — LARSEN = Larix polonica RAC; Pinus cembra var. sibirica LOUD = Pinus sibirica MAYR).

o/odmiana.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)