Ocena uproszczona nasion

Obowiązkowej ocenie uproszczonej, stosowanej powszechnie w Lasach Państwowych, podlegają nasiona pozyskiwane lub przechowywane tylko w odpowiednio dużych partiach (zapasach), których masa jest większa co najmniej 5-krotnie od masy średniej próbki przysyłanej do oceny. Ocena mniejszych partii nasion jest dobrowolna.

Próbki pochodzące z bardzo małych partii cennych nasion, np. drzew doborowych, mogą być oceniane przy zastosowaniu metod nie uszkadzających nasiona, np. na podstawie zdjęć rentgenowskich zarodka.

Od obowiązku przedsiewnej oceny uproszczonej w leśnych Stacjach Oceny Nasion (SON) zwolnione są nasiona pozyskiwane „na zielono” na własne potrzeby, które należy wysiewać natychmiast po zbiorze. Próbki tych nasion powinny być ocenione przed siewem metodą krojenia, przez leśniczego szkółkarza, dokonanej na podstawie przekroju 3 porcji nasion (3×50 sztuk). Jeśli nasiona pozyskane „na zielono” nie zostały ocenione metodą uproszczoną przed siewem to ich próbka powinna być wysłana po siewie do SON, celem dokonania oceny kontrolnej. Dotyczy to również nasion wysiewanych natychmiast po zbiorze jesiennym, jeśli okres pomiędzy pozyskaniem a siewem jest krótszy od 3 tygodni.

Uproszczona ocena w Lasach Państwowych stosowana jest w 4 terminach:

o/ocena-uproszczona-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)