Ocena hodowlanej wartości klonów i potomstw

Po upływie 10 lat od założenia plantacji przeprowadza się ocenę hodowlanej wartości szczepów lub drzewek na części kwater lub na całej plantacji, zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami opracowanymi przez IBL.

U szczepów ocenia się tylko cechy jakościowe (przyrost strzały, szerokość korony, grubość gałęzi w połowie korony, podatność na choroby grzybowe, podatność na szkody od owadów, wrażliwość na przymrozki), a u drzewek w plantacyjnej uprawie nasiennej - także cechy przyrostowe (wysokość całkowita, pierśnica, prostość strzały).

Ocena ta służy do ewentualnej eliminacji w pierwszym cięciu klonów lub rodów o niepożądanych cechach.

o/ocena-hodowlanej-wartosci-klonow-i-potomstw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)