Ocena czystości nasion

Badanie czystości plonu w uproszczonych metodach oceny nasion prowadzone jest tylko dla jednej próbki ścisłej.

Polega na wydzieleniu dwóch frakcji z nasion i zanieczyszczeń:

  • nasion czystych, normalnie wykształconych, zdrowych bez widocznych uszkodzeń,
  • nasion uszkodzonych (mechanicznie, przez owady lub ich larwy, przez grzyby, gryzonie lub ptaki), nasion skiełkowanych, pustych, obcych,
  • zanieczyszczeń (z badanego gatunku, mineralnych i innych).

Po dokonaniu podziału próbki ścisłej na poszczególne grupy należy zważyć oddzielnie każdą z grup. Masa wydzielonych grup jest podstawą do obliczenia procentowego udziału w stosunku do masy próbki ścisłej a tym samym do określenia czystości badanych nasion.

o/ocena-czystosci-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)