Nasiąkliwość drewna

Nasiąkliwość drewna jest to zdolność wchłaniania wody i innych cieczy przez zanurzone drewno.

Nasiąkliwość jest odwrotnie proporcjonalna do gęstości drewna. Drewno o małej gęstości zawierające więcej pustych przestrzeni wchłania więcej wody niż drewno o większej gęstości.

n/nasiakliwosc-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)