Motylkowate - Fabaceae

RODZINA FABACEAE (PAPILIONACEAE) — MOTYLKOWATE

Należą tu rośliny zielne, drzewa i krzewy o liściach ułożonych skrętolegle, najczęściej pojedynczo pierzastych, czasem 3-listkowych lub pojedynczych.

Kwiaty grzbieciste, ze zstępującym rozmieszczeniem płatków korony, składającej się z żagielka, 2 skrzydełek i łódeczki zrośniętej z 2 płatków, obejmującej pręcikowie i słupek. Pręcików 10, z czego wszystkie lub 9 zrośnięte w rurkę. Słupek górny, z 1 owocolistka. Owocem jest strąk.

Rodzina ta obejmuje około 18 000 gatunków, rozmieszczonych na całej kuli ziemskiej, najliczniej w krajach tropikalnych. Po rodzinie traw (Poaceae) ma ona największe znaczenie. Dzięki współżyciu z bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny (brodawki na korzeniach) rośliny motylkowate są zaopatrywane w azot z powietrza i dlatego też zawierają wiele białka. Wykorzystanie azotu z powietrza umożliwia rozwój nawet na bardzo ubogich, jałowych glebach, pozbawionych tego składnika pokarmowego.

We florze Polski reprezentowane są na ogół gatunki zielne, rzadziej o pędach zdrewniałych. Jeden z nich — wilżyna ciernista (Ononis spinosa) jest objęty ochroną częściową.

Spośród spotykanych u nas drzewiastych przedstawicieli rodzajów: Robinia (robinia), Caragana (karagana), Sophora (perełkowiec), Laburnum (złotokap), Lembotropis (szczodrzyk), Sarothamnus (żarnowiec), Chamaecytisus (szczodrzeniec), Genista (janowiec), cztery ostatnie są reprezentowane w rodzimej florze.

m/motylkowate-fabaceae.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)