Mikroskopowa budowa drewna ważniejszych gatunków drzew

 1. Cis pospolity (Taxus baccata),
 2. Jodła pospolita (Abies alba).
 3. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris),
 4. Świerk pospolity (Picea abies),
 5. Jedlica (Pseudotsuga menziesii),
 6. Modrzew (Larix),
 7. Dąb szypułkowy (Quercus robur),
 8. Robinia akacjowa (Robinia pseudacacia),
 9. Wiąz polny (Ulmus minor),
 10. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior),
 11. Brzoza brodawkowata (Betula pendula),
 12. Olsza czarna (Alnus glutinosa),
 13. Wierzba (Salix),
 14. Topola czarna (Populus nigra),
 15. Buk pospolity (Fagus sylvatica),
 16. Lipa drobnolistna (Tilia cordata),
 17. Jawor (Acer pseudoplatanus).
m/mikroskopowa-budowa-drewna-wazniejszych-gatunkow-drzew.txt · ostatnio zmienione: 2017/01/24 11:16 (edycja zewnętrzna)