Mikroskopowa budowa drewna - robinia akacjowa

Robinia akacjowa (Robinia pseudacacia)

Drewno jej jest pierścieniowonaczyniowe. Naczynia strefy wczesnej są bardzo duże, do 250 um średnicy; występują pojedynczo lub parami. Naczynia drewna późnego są bardzo drobne, ułożone grupami, ukośnie w stosunku do granicy słoja. Miękisz drzewny tworzy się obficie w sąsiedztwie dużych naczyń wiosennych. Włókna drzewne są wybitnie grubościenne, o mocnej budowie. Promienie drzewne są jednorodne, trzy- lub czteroszeregowe. W naczyniach często obserwuje się wcistki, z wyjątkiem naczyń ostatniego przyrostu rocznego.

m/mikroskopowa-budowa-drewna-robinia-akacjowa.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)