Mikroskopowa budowa drewna - lipa drobnolistna

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

Drewno ma rozpierzchłonaczyniowe. Naczynia są wąskie o średnicy stycznej dochodzącej do 70 µm. Średnica promieniowa jest wyraźnie większa. Naczynia są dość gęsto rozsiane, często promieniowymi szeregami. Miękiszu dużo. Promienie drzewne są jednorodne, od jedno- do trzyszeregowych. Na przekroju stycznym ich układ jest bardzo nieregularny, ze względu na duże różnice w wysokościach poszczególnych promieni. Włókna drzewne są cienkościenne.

m/mikroskopowa-budowa-drewna-lipa-drobnolistna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)