Mikroskopowa budowa drewna - dąb szypułkowy

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Drewno dębu szypułkowego pod względem budowy anatomicznej reprezentuje typ pierścieniowonaczyniowy. Naczynia drewna wczesnego są szerokie, do 350—450 µm średnicy, w przekroju owalne lub okrągłe. Występują tylko w wąskim pasie przy granicy słoja rocznego. Naczynia drewna późnego są drobne, ułożone promieniowymi, falistymi rzędami. Miękisz drzewny występuje pasmami stycznymi do granic słoja. Włókna drzewne są wybitnie grubościenne. Promienie drzewne są jednorodne, ale dwóch rodzajów; jedne z nich bardzo szerokie, drugie — wyłącznie jednoszeregowe.

m/mikroskopowa-budowa-drewna-dab-szypulkowy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)