Metody selekcji stosowane w trzebieży - selekcja pozytywna

Głównym zadaniem selekcji pozytywnej jest wybór występujących w drzewostanie drzew najlepszych, a przy trzebieży prowadzenie cięć przede wszystkim w celu udostępnienia im dogodnych warunków wzrostu i rozwoju. Trzebież, w której stosuje się metodę selekcji negatywnej, tego zadania nie spełnia, gdyż usuwanie drzew wadliwych prowadzi do zmian w środowisku nie zawsze korzystnych dla istniejących, lecz nie wyróżnianych drzew lepszej jakości, a często powoduje wręcz odwrotne skutki, tj. pogorszenie warunków wzrostu takich drzew, a co za tym idzie — ich wartości hodowlanych. Ta sama niekorzystna sytuacja może powstać w razie pozostawienia w sąsiedztwie takich drzew osobników działających na nie szkodliwie, ale nie na tyle wadliwych, aby miały ulec dyskwalifikacji. W takim wypadku decyzję pozostawia się doborowi naturalnemu, który, przynajmniej pod względem kształtowania jakości, nie zawsze jest zgodny z interesami gospodarczymi.

m/metody_selekcji-stosowane-w-trzebiezy-selekcja-pozytywna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)