Metody selekcji stosowane w trzebieży - selekcja negatywna

Metoda selekcji negatywnej jest u nas metodą historycznie starszą, przejętą z XIX-wiecznych Niemiec w okresie, kiedy las uważano za najdoskonalszy twór natury, którym rządzą prawa przyrody nie dopuszczające ingerencji gospodarującego człowieka. Może on swymi czynnościami jedynie postępować w ślad za naturalnymi procesami i co najwyżej nieznacznie je wyprzedzać, zachowując kierunek ich działania, a nigdy się im nie może przeciwstawiać. Selekcja negatywna była logicznym następstwem takiego ustosunkowania się do zadań i metod gospodarki leśnej. W zaraniu dziejów tej gospodarki trzebież ograniczała się więc do usuwania drzew, o których losie przesądził tok procesu doboru naturalnego.

Z biegiem czasu do tak pojętej roli trzebieży zaczęto włączać przesłanki o charakterze gospodarczo-produkcyjnym, a mianowicie poza drzewami wydzielonymi usuwano sztuki złej jakości. Właśnie dopiero wtedy można było mówić o stosowaniu selekcji, bo poprzednie czynności były raczej przypieczętowaniem skutków doboru naturalnego, samoczynnie wyłączającego osobniki o słabej przeżywalności. A z doboru nieraz wychodziły zwycięsko jednostki co prawda bardziej żywotne i odporne, ale nierzadko ukształtowane wadliwie. Toteż wzmogło się zainteresowanie takimi wadami zarówno jawnymi, jak i ukrytymi. Tworzono różne systemy klasyfikacyjne drzew, uwzględniające nie tylko przebieg naturalnego wydzielania (klasy Krafta), ale również stopień i rodzaj wadliwości. Wszystko to odbywało się pod wpływem obranej metody selekcji, kierującej uwagę nie tyle na zagwarantowanie i rozwój cech dobrej jakości u drzew wyróżniających się takimi właściwościami, ile na pozbywanie się ze składu drzewostanu osobników wydzielających się i wadliwych. Dopiero później, gdy zaczął wzrastać udział odnowień sztucznych i zaobserwowano, jak stosunkowo skąpy jest w nich zasób drzew dobrze ukształtowanych, przekonano się, że one właśnie powinny stać się głównym przedmiotem zainteresowania. Wtedy zaczął przeważać pogląd o słuszności przejścia przy trzebieży na metodę selekcji pozytywnej w celu wyraźniejszego działania na korzyść takich drzew.

m/metody_selekcji-stosowane-w-trzebiezy-selekcja-negatywna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)