Metody siewu nasion

W zależności od właściwości biologicznych siewek poszczególnych gatunków drzew i krzewów pod względem wzrostu oraz od ich przeznaczenia uwarunkowanego wiekiem (materiał sadzeniowy jedno i wieloletni), stosuje się odpowiednie metody siewu.

W szkółkach leśnych stosuje się dwie metody siewu nasion: siew pełny i częściowy.

Siew pełny

Siew pełny polega na rozłożeniu nasion na glebie lub specjalnie przygotowanym podłożu równomiernie na całej obsiewanej powierzchni. Można go stosować głównie do nasion drzew iglastych, których siewki w ciągu jednego okresu wegetacyjnego osiągają wymiary pozwalające na ich użycie do zakładania upraw lub jako rozsadę do szkółkowania.

Obsiewana powierzchnia powinna być tak przygotowana, aby przez cały okres wegetacji była praktycznie wolna od uciążliwych chwastów, a gleba nie pogarszała swoich właściwości fizycznych. Ponieważ spulchnianie gleby wokół siewek jest niemożliwe, siew pełny nie może być stosowany na glebach cięższych i zlewnych. Pod pełny siew należy wybierać raczej gleby żyzne, sprawne i niezachwaszczające się.

Siew częściowy

Siew częściowy może przybierać formę taśmowego lub rzędowego. Przy siewie taśmowym nasiona umieszcza się na pasach najczęściej o szerokości 6 cm (maksymalnie 12 cm), a przy rzędowym na pasach nie przekraczających 2 cm. Siew częściowy jest powszechnie stosowany, gdyż jest prostszy w wykonaniu, ułatwia pielęgnowanie gleby sposobami mechanicznymi oraz pozwala kształtować systemy korzeniowe siewek. Miejsca wysiewu powinny być zagłębione odpowiednio do grubości przykrycia nasion. W celu zapewnienia równomiernej głębokości siewu i przykrycia nasion, pożądane jest przygotowanie rządków i tam przez wyciśnięcie rowków odpowiedniej głębokości. Nasiona wysiane w tak przygotowany rowek znajdują się na jednakowej głębokości, co sprzyja równoczesnym wschodom oraz stwarza korzystne warunki podsiąkania wody.

Siew może być wykonany ręcznie lub dzięki siewnikom zostać częściowo lub całkowicie zmechanizowany. Do siewu ręcznego rowki siewne należy przygotować mechanicznie. Siew ręczny należy ograniczyć do małych szkółek podokapowych, gdzie utrudnione jest stosowanie używanego obecnie sprzętu mechanicznego oraz do wysiewu nasion drobnych i nasion skrzydlaków.

Zarówno siew pełny, jak i częściowy prowadzone są na grzędach o szerokości dostosowanej do rozstawu kół ciągnika i narzędzi mechanicznych wykonujących różne prace szkółkarskie. Rzadziej wykonuje się siew taśmowy lub rzędowy na całych kwaterach. Szerokość odstępów między taśmami lub rzędami należy dostosować do rodzaju i wymiarów produkowanych siewek.

m/metody-siewu-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)