Określanie żywotności nasion

Próba krojenia

Do próby krojenia, która jest nie tyle próbą żywotności co zdrowotności, odlicza się losowo cztery powtórzenia po 50 nasion każde. Nasiona przecina się wzdłuż osi podłużnej poprzez liścienie i oś zarodkową nożem lub lancetem (żołędzie, skrzydlaki klonów), albo szczypczykami (orzeszki grabu).

Niekiedy trzeba wpierw wyjąć nasiona z twardego endokarpu (z pestki). Cięcie prowadzi się poprzez oba liścienie i oś zarodkową. Liścienie i oś zarodkowa nasion zdrowych są białe, jędrne i błyszczące. Liścienie klonów są zawsze zielone, nawet po utracie żywotności. Żołędzie i inne nasiona wielkie (kasztanowiec, leszczyna itp.) przekrawa się zarówno podłużnie, jak i poprzecznie. Ma to uwidocznić ewentualne strefy nekrotyczne, gdyż ich usytuowanie nie jest bez znaczenia dla żywotności nasion. Żołędzie z plamami u podstawy liścieni, zwłaszcza w pobliżu osi zarodkowej, ocenia się negatywnie, a same nasiona z takimi uszkodzeniami uznaje się za niezdolne do prawidłowego skiełkowania, czyli za nieżywotne. W próbie krojenia, oprócz nasion zdrowych i prawidłowo wykształconych, ujawniają się też nasiona częściowo lub całkowicie zepsute, puste, niedokształcone czy zaatakowane przez owady.

Wynik podaje się w procentach jako średnią z wszystkich powtórzeń dla każdej wydzielonej frakcji osobno. O ile wyniki prób krojenia nasion partii wysokiej jakości są wiarygodne, to w przypadku partii pośledniejszych przecenia się zwykle udział nasion zdrowych.

Poddając próbie krojenia nasiona świeżo pozyskane nie popełnia się większych błędów. Rozbieżności ze stanem rzeczywistym ujawniają się tak w przypadku nasion świeżo podsuszonych, jak i nasion silnie odwodnionych i już przechowywanych.

m/metoda-krojenia-nasion.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)