Do lasów ochronnych zalicza się lasy:

Niekiedy konkretny las pełni więcej niż jedną z wymienionych funkcji. Odrębnym przepisom podlegają lasy rezerwatowe, to jest parki narodowe i rezerwaty leśne.

l/lasy-o-charakterze-ochronnym.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)