Lasy mieszane nizinne

Lasy mieszane obejmują grupę siedlisk o średniej żyzności, ale znacznie wyższej niż w przypadku borów mieszanych.

Gleby dość zasobne i umiarkowanie kwaśne, średnio nasycone zasadami. Rozkład ścioły prowadzi do powstania próchnic moderowych, jedynie w lesie mieszanym bagiennym tworzy się torf przejściowy.

W naturalnej postaci tych siedlisk gatunkami lasotwórczymi są głównie sosna, dąb, buk, świerk niskiej bonitacji oraz, w granicach zasięgu, jodła, zaś modrzew, grab, brzoza stanowią jedynie domieszkę w składzie drzewostanu.

l/lasy-mieszane.txt · ostatnio zmienione: 2014/02/23 18:14 (edycja zewnętrzna)