Lasy

Siedliska żyzne i bardzo żyzne, o glebach słabo kwaśnych lub obojętnych i średnim lub wysokim stopniu nasycenia zasadami. Pod drzewostanami zbliżonymi do naturalnych z moderem mulowym i mułem typowym, w olsach z torfem wysokim.

Charakteryzują się wielowarstwowym drzewostanem, z licznymi gatunkami krzewów i bogatym runem leśnym. Naturalne drzewostany tworzą głównie: dąb, buk, jodła, olsza i jesion oraz liczne gatunki domieszkowe.

l/lasy.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)