Las wyżynny wilgotny - Lwyżw

Zajmuje w granicach Lwyżśw obniżenia terenowe płaskowzgórzy i tarasów, gdzie woda opadowa ma utrudniony odpływ i tworzą się gleby z opadowym i gruntowym oglejeniem.

Las wyżynny wilgotny - Lwyżw
Położenie Lokalne obniżenia, często przy wychodniach skał na powierzchni
Rodzaj gleby Skały nie zawierające CaCO3 lub niewielkie ilości węglanów w głębokich warstwach glebowych Skały węglanowe
- gliny i iły plejstoceńskie na piaskowcach i łupkach ze spoiwem krzemianowym lub ilastym (jurajskich, triasowych, kambryjskich, kredowych)
- deluwia gliniaste i pyłowe
- gliniasta i pyłowo-ilasta zwietrzelina margli, wapieni, dolomitów (kredowych jurajskich, triasowych, kambryjskich)
- zwietrzelina piaskowców, brekcji i zlepieńców ze spoiwem węglanowym, kalcytowym, dolomitowym
- deluwia lessowe na utworach węglanowych (j. wyż.)
- less
- less na utworach węglanowych (j. wyż.)
Typ, podtyp próchnicy mull wilgotny
Typ i podtyp gleby Gw – gruntowoglejowa właściwa
Gms – gruntowoglejowa murszasta
MRm – mineralno- murszowa
MRw – murszowata właściwa
MRms – murszasta
OGw – opadowoglejowa właściwa
Pog – płowa opadowoglejowa
oraz
odmiany gruntowoglejowe gleb:
BRwy – brunatna wyługowana
BRk – brunatna kwaśna
Pw – płowa właściwa
Dwgg – deluwialna właściwa
Dpgg – deluwialna próchniczna
Gp – gruntowoglejowa próchniczna
Gw – gruntowoglejowa właściwa
Rpog – rędzina próchniczna odm. źródliskowa
CZw – czarna ziemia właściwa
oraz
odmiany gruntowoglejowe i opadowoglejowe gleb:
Dwgg – deluwialna właściwa odm. głęboko gruntowoglejowa
Dpgg – deluwialna próchniczna odm. głęboko gruntowoglejowa


Gatunki runa różnicujące Lwyżw od Lwyżśw:

 • miesiącznica trwała - Lunaria rediviva;
 • języcznik zwyczajny - Phtllitis scolopendrium;
 • czartawa drobna - Circaea alpina;
 • kostrzewa olbrzymia - Festuca gigantea;
 • gwiazdnica gajowa - Stellaria nemorum;
 • czyściec leśny - Stachys sylvatica.

Gatunki runa różnicujące Lwyżw od LMwyżw:

 • czosnek niedźwiedzi - Allium ursinum;
 • zdrojówka rutewkowata -Isopyrum thalictroides;
 • zawilec żółty - Anemone ranunculoides;
 • kokorycz pusta - Corydalis cava.

Typy lasu

 • JAWOROWY (kraina V) - Jw; Dom.- Bk, Bst, Lpsz, Jd.
 • DĘBOWY, JODŁOWO-DĘBOWY, JODŁOWO-JESIONOWO-DĘBOWY (kraina VI i VIII) - Dbs I-II bon., Js I-III, Jd I-II; Dom.- Ol, Jw., Wz (Św, Lp, So, Bk).
 • JODŁOWY (kraina VI i VIII)- Jd I-II bon.; Dom.- Dbs, Js, Ol, Jw, Wz (Św, Lp, Bk, Brzb).
 • JAWOROWO-JESIONOWY (kraina VI i VIII) - Js I-II bon., Jw I-III bon.; Dom.- Dbs, Jd, Ol, Wz (Św, Lps, Bk, Brzb, Os).
l/las-wyzynny-wilgotny-lwyzw.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)