Las łęgowy górski - LłG

Lasy łęgowe (lasy przypotokowe) występują sporadycznie tylko w reglu dolnym, rzadko przekraczając granicę 500 m n.p.m. Występują wzdłuż koryt potoków i rzek w ich dolnym biegu oraz na obrzeżach szerszych dolin, gdzie teren jest zalewany wodami rzek lub spływami wód stokowych.

Las łęgowy górski - LłG
Piętro klimatyczne Regiel dolny niski
Położenie współczesne tarasy rzeczne, głównie obrzeża potoków
Rodzaj gleby Skały kwaśne lub węglanowe
Kamieńce, żwiry, piaski, rzadziej pyły i osady ilaste
- w osadach rzecznych współczesnych tarasów zalewowych
- w osadach deluwialnych
Typ, podtyp próchnicy mull wilgotny
Typ i podtyp gleby MDi – mada inicjalna
MDp – mada próchniczna
MDw – mada właściwa
Dp – deluwialna próchniczna

Gatunki runa różnicujące LłG od OlJG:

 • bodziszek żałobny - Geranium phaeum;
 • oset łopianowaty - Carduus personata;
 • lepiężnik wyłysiały - Petasites kablikianus;
 • lepiężnik różowy - Petasites hybridus,
 • podbiał pospolity - Tusilago farfara;
 • łopian pajęczynowaty - Arctium tomentosum;
 • perz psi - Agropyron caninum;
 • kopytnik leśny - Aasarum europaeum;
 • śledziennica skrętolistna - Chrysosplenium alternifolium.

Typy lasu

 • OLSZOWY - Olsz I-III bon.; Dom.- Jw, Js,Wbpurp, na obrzeżach Jw, Św Jd.
 • OLSZOWO-JESIONOWY - Js I-II bon., Olsz, Ol; Dom.- Jw, Kl, Klp, Bst.
l/las-legowy-gorski-llg.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)