Łowiectwo

Łowiectwo w rozumieniu ustawy „Prawo łowieckie”, oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej (art.1 ustawy „Prawo łowieckie”).

Łowiectwo zostało określone przez ustawodawcę jako jeden z elementów szeroko pojętej ochrony środowiska przyrodniczego.

l1/lowiectwo.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)