Kserotermiczne zbiorowisko leśno-zaroślowe z dębem omszonym

Kserotermiczne zbiorowisko leśno-zaroślowe z dębem omszonym (zarośla z dębem omszonym)Lithospermo-Quercetum subboreale MAT. 1955

Występują one w Bielinku nad Odrą. Zajmują strome, silnie nagrzewane przez słońce suche zbocza, przeważnie południowe. W podłożu zalega tu glina zwałowa moreny dennej z domieszką piasku lub części szkieletowych, zasobna w węglan wapnia. Z reguły w płatach tego zespołu występuje gleba brunatna. Zarośla tworzą mozaikę z murawami.

W ich skład wchodzi kilka gatunków drzew: trzy nasze dęby (głównie Quercus robur), sosna, wiąz polny i inne, a także liczne krzewy, m.in. tarnina (Prunus spinosa) i szakłak pospolity (Rhamnus catharticus), tworzące niskie kępy o niewielkim zwarciu. W runie występują licznie gatunki reprezentujące oceaniczno-przyśródziemnomorski typ zasięgu.

Najbardziej na uwagę zasługuje fakt, że jest to jedyne w Polsce stanowisko gatunków południowych: dębu omszonego (Quercus pubescens) i nawrotu czerwonobłękitnego (Lithospermum purpureo-coeruleum) oraz wymarłego już szyplinu zielnego (Dorycnium herbaceum).

Głównie one stały się podstawą oddzielenia zarośli w Bielinku od innych naszych zbiorowisk kserotermicznych. Utworzony tu rezerwat przyrody jest jedną z największych osobliwości szaty roślinnej Polski.

k/kserotermiczne-zbiorowisko-lesno-zaroslowe-z-debem-omszonym.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)