Krzywizna drewna

Krzywizna jest to odchylenie osi podłużnej drewna okrągłego od linii prostej. Krzywizna jest podstawową wadą obniżającą wydajność materiałową w procesie przerobu drewna jak również w decydującym stopniu utrudniającą sam przerób.

Ze względu na rodzaj występowania wyróżnia się krzywiznę jednostronną o jednej strzałce wygięcia oraz wielostronną o dwu lub więcej strzałkach leżących w jednej lub kilku płaszczyznach.

Pomiar: mierzy się w strzałkę wygięcia w miejscu występowania największej krzywizny i odnosi się do długości odcinka (wyrzynka) łączącego skrajne punkty krzywizny.

k/krzywizna-drewna.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)