Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria środowiskowe (ekosystemowe)

Las

Do kryteriów środowiskowych zalicza się:

  1. Uszkodzenia i zmiany pozostającego drzewostanu.
  2. Uszkodzenia i zmiany gleby, wody i powietrza.
  3. Uszkodzenia i zmiany dolnych warstw lasu.
  4. Zdrowie i żywotność lasu oraz bilans węgla w ekosystemie.

Ochronie środowiska leśnego przy pozyskiwaniu drewna poświęca się coraz więcej uwagi. Badania w tym zakresie rozpoczęto stosunkowo niedawno. Ograniczają się one do wybranych warunków, uwzględniając najczęściej uszkodzenia pozostających drzew i gleby, rzadziej inne zagrożenia, jak np. zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody oraz hałas. Konieczność ochrony roślin dolnych warstw lasu przy pozyskaniu drewna podnoszona jest coraz częściej. Jednak kryterium to nie znajduje jeszcze szerokiego zastosowania w ocenie procesów technologicznych. Kryteria środowiskowe zmierzają do syntetycznej oceny zdrowia i żywotności lasu.

Uszkodzenia drzew

Uszkodzenia drzew określa się najczęściej za pomocą różnego rodzaju wskaźników i mierników cząstkowych, takich jak:

  • udział drzew uszkodzonych w odniesieniu do wszystkich drzew pozostających w drzewostanie po zabiegu;
  • mierniki cech ran (wysokość na drzewie, powierzchnia, głębokość - do łyka, do drewna, z uszkodzeniem tkanki drzewnej).

Uszkodzenia gleby

Uszkodzenia gleby ocenia się najpowszechniej za pomocą:

  • udziału powierzchni uszkodzeń gleby (kolein, bruzd, płatów);
  • głębokości uszkodzeń;
  • wskaźników własności fizycznych i chemicznych gleby w jej uszkodzeniach.

Ocena procesów technologicznych pod względem większości kryteriów środowiskowych może być prowadzona bezpośrednio po wykonaniu cięć. Natomiast skutki zmian i uszkodzeń przy pozyskiwaniu drewna, które można określić po wielu latach, byłyby oceniane przy uwzględnieniu następnej grupy kryteriów.


Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

k/kryteria-oceny-pozyskiwania-drewna-srodowiskowe-ekosystemowe.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)