Kryteria oceny pozyskiwania drewna - kryteria gospodarcze

Kryteria gospodarcze, to:

  1. Wartość rynkowa, wykorzystanie i możliwość zbytu drewna.
  2. Czasochłonność i wydajność pracy oraz koszty pozyskiwania drewna.
  3. Koszty planowania i organizacji oraz nadzoru i kontroli.
  4. Koszty budownictwa leśnego.
  5. Nakłady inwestycyjne.

Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

k/kryteria-oceny-pozyskiwania-drewna-gospodarcze.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)