Kosy, wykaszarki i wycinarki

Wykaszarka

Nazywane również pilarkami z urządzeniem tnącym na wysięgniku. Narzędzia zaliczane do tej grupy mają charakterystyczną budowę. Składają się z jednostki silnikowej, wysięgnika i elementu tnącego. Zasadniczo są stosowane do wykonywania czyszczeń.

W zależności od użytego elementu roboczego - głowicy żyłkowej, głowicy tnącej, tarczy tnącej lub piły tarczowej - mogą służyć do wykaszania trawy, chwastów i drobnych krzewów, a także wycinania młodych drzewek o średnicy w miejscu cięcia dochodzącej do 20 cm. Taka sytuacja wprowadza pewne kłopoty klasyfikacyjne, ponieważ to samo narzędzie może być kosą, wykaszarką lub wycinarką.

Husqvarna produkuje wycinarki przeznaczone wyłącznie do prac leśnych. Charakteryzują się one krótszymi wysięgnikami, które umożliwiają szybkie i sprawne poruszanie między drzewkami. Krótki wysięgnik sprawia również, że płaszczyzna tarczy tnącej jest ustawiona pod większym kątem do podłoża. Dzięki temu ścinane drzewko zsuwa się z tarczy tnącej.


Źródło: Praca zbiorowa „Poradnik użytkowania lasu” Warszawa 2000

k/kosy-wykaszarki-i-wycinarki.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:40 (edycja zewnętrzna)