Jedlica Douglasa

Pseudotsuga menziesii FRANCO (P. douglasii CARR., P. taxifolia BRITT.) — jedlica Douglasa (daglezja) daglezja

W ojczyźnie jest to jedno z najważniejszych drzew, drugie co do wielkości po sekwojach. Występuje w zachodniej części Ameryki Północnej od Kolumbii Brytyjskiej na północy do Meksyku na południu, od powierzchni morza do 3000 m w Górach Skalistych.

Ze względu na występowanie na wielkim i zróżnicowanym obszarze, jedlica wykształciła szereg odmian i ras klimatycznych, które dawniej traktowano jako odrębne gatunki (P. taxifolia, P. glauca, P. caesia). Obecnie wyróżnia się na ogół tylko dwie rasy geograficzne, które otrzymują kategorię odmiany: oceaniczną nizinną (var. menziesii = var. viridis) i górską (var. glauca), pomiędzy którymi występują formy przejściowe (var. caesia).

j/jedlica-douglasa-daglezja.txt · ostatnio zmienione: 2017/01/28 06:46 (edycja zewnętrzna)