Jałowiec - Juniperus

Rodzaj Juniperus — jałowiec

Należą tu zimozielone drzewa lub krzewy o pędach pokrytych albo wyłącznie igłami (zwykle po 3 w okółkach), albo igłami i łuskami, ułożonymi nakrzyżlegle lub po 3 w okółku, rzadko samymi łuskami.

Rośliny dwupienne albo jednopienne. Szyszkojagody dojrzewają w pierwszym, drugim lub trzecim roku. Siewki mają 2 lub 4—6 liścieni.

Rodzaj Juniperus zawiera około 60 gatunków. Jest szeroko rozpowszechniony na półkuli północnej (podobnie jak rodzaj Pinus), od Arktyki na północy do gór w strefie tropikalnej. W Polsce występują w stanie dzikim 2 gatunki: Juniperus communis wraz z odmianą J. c. ssp. alpina i J. sabina.

W zależności od budowy szyszkojagód, pąków i liści, rodzaj ten podzielono na 3 sekcje.

Sekcja I Caryocedrus

Nasiona 3, zrośnięte między sobą w jeden utwór kamienisty; kwiaty męskie ustawione po 3—6 w pachwinach liści; liście w postaci igieł ułożone na gałązkach po 3 w okółkach, rozdzielone u podstawy. Należy tu tylko jeden gatunek Juniperus drupacea LABILL. Pochodzi z cieplejszych stref (Grecja, Azja Mniejsza i Syria) i nie może być u nas uprawiany na otwartej przestrzeni.

Sekcja II Oxycedrus

Nasiona najczęściej 3, niezrośnięte. Szyszkojagoda utworzona najczęściej z 3 łusek. Liście w postaci igieł, w okółkach po 3, u podstawy rozdzielone. Pąki kwiatowe i liściowe widoczne w kątach igieł.

Sekcja III Sabina

Szyszkojagoda najczęściej utworzona z 6 łusek. Nasion 1—10 niezrośniętych. Liście na młodocianych roślinach w postaci igieł, na starszych albo wszystkie łuskowate i jednakowe, ułożone nakrzyżlegle, albo w postaci igieł lub dwupostaciowe (częściowo łuskowate, częściowo w postaci igieł). Pąk czworokątny lub wałeczkowaty. Igły u podstawy nie oddzielają się. Pąki zimowe niewidoczne. Rośliny jedno- lub dwupienne. Pąki kwiatowe osadzone na końcach krótkich, bocznych gałązek.

j/jalowiec-juniperus.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)