Hodowanie wielolatek do zakładania plantacyjnych upraw nasiennych

Nasiona z każdego drzewa (klonu) wysiewa się w szkółce oddzielnie, rzadziej niż zwykle. Początek i koniec rządków z nasionami poszczególnych drzew oznacza się etykietami z numerem drzewa doborowego.

Ze względu na hodowlaną wartość nasion korzystne jest ich wysiewanie w namiotach foliowych. Po pierwszym roku wyjmuje się siewki na wiosnę, dokładnie sortuje i przeznacza do szkółkowania tylko siewki I klasy jakości. Szkółkuje się je potomstwami w więźbie 50×25 cm. Rzędy z przeszkółkowanymi sadzonkami muszą być oznaczone etykietami z numerem danego drzewa (klonu) w sposób wykluczający pomyłkę.

Po zaszkółkowaniu mierzy się wysokość każdej piątej sadzonki w rzędzie, i oblicza się średnią wysokość dla każdego potomstwa. Przez 2 sezony sadzonki pozostają na miejscu. W tym czasie nie formuje się ich a jedynie starannie pielęgnuje się glebę.

h/hodowanie-wielolatek-do-zakladania-plantacyjnych-upraw-nasiennych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)