Formacje roślinne

Formacje roślinne

Zbiorowiska-roślinne możemy wyróżniać nie tylko na podstawie składu florystycznego, ale także na podstawie ogólnego wyglądu, fizjonomii roślinności, form życiowych, jakie wśród niej spotykamy, tj. postaci roślinnych niezależnie od przynależności systematycznej, takich jak wysokie lub niskie, drzewa liściaste czy iglaste, krzewinki, byliny cebulowe itp.

W ten sposób wyróżnione zbiorowiska, np. las liściasty zrzucający liście na zimę, las iglasty z runem krzewinek, torfowisko niskie złożone z niskich lub wysokich turzyc, nazywamy formacjami.

Formacje są oczywiście zbiorowiskami mniej ściśle ujętymi i określonymi niż zespoły. Formacja może być rozumiana bądź jako bardzo duża jednostka, np. las tropikalny, sawanna, step, tajga, tundra, bądź też w węższym znaczeniu — jako wrzosowisko, łąka, torfowisko niskie itp. Należy pamiętać przy tym, że wyraz ten był używany przez różnych badaczy w bardzo rozmaitym znaczeniu.

Pojęciem tym posługujemy się wtedy, gdy idzie tylko o bardzo ogólną i powierzchowną charakterystykę roślinności, której zespoły nie są jeszcze wyróżnione ani zbadane. We współczesnej geografii roślin oznacza ona pewien fizjonomiczno-ekologiczny typ roślinności.

f/formacje-roslinne.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)