Etiologia

Etiologia jest to dziedzina fltopatologii zajmująca się przyczynami chorób roślin. Ogół przyczyn chorób roślin dzieli się zwykle na dwie grupy: czynniki abiotyczne, zwane również nieorganicznymi, niepasożytniczymi lub niezakaźnymi, i czynniki biotyczne, zwane też organicznymi, pasożytniczymi lub zakaźnymi.


Źródło: Karol Mańka „Fitopatologia leśna” PWRiL Warszawa 1998

e/etiologia.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)