Elementy techniczne rębni

Elementy techniczne rębni

Elementy techniczne grupują wszystkie rodzaje wykonywanych cięć rębnych.

W zależności od sposobu ich prowadzenia są to:

 • cięcia zupełne - w których usuwa się jednorazowo wszystkie drzewa, na całej powierzchni manipulacyjnej lub na gniazdach, a odnowienie wzrasta bez osłony górnej lub tylko z osłoną boczną drzewostanu.

Ujemne pod względem ekologicznym skutki zrębu zupełnego są różne i zależą od wielkości i kształtu zrębu, gatunków drzew oraz konkretnych stosunków siedliskowych. Szczególnie niekorzystnie zaznacza się wpływ zrębu zupełnego w położeniach narażonych na niebezpieczeństwo przymrozków i na ciężkich, zwięzłych glebach.

 • cięcia częściowe - w których drzewostan jest przerzedzony w zasadzie równomiernie (stosownie do wymagań ekologicznych poszczególnych gatunków drzew) dla uzyskania samosiewu górnego na całej powierzchni manipulacyjnej, a odnowienie wzrasta pod osłoną górną drzewostanu;
 • cięcia gniazdowe, w których drzewostan usuwa lub przerzedza się na tzw. gniazdach w celu wprowadzenia gatunków współpanujących i domieszkowych z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do cięcia uprzątającego (usuwającego pozostałe drzewa) w celu wykorzystania osłony dla gatunków wprowadzanych na gniazdach,
 • cięcia brzegowe - w których użytkowanie i odnawianie odbywa się na brzegu (ścianie) drzewostanu i postępuje w kierunku jego wnętrza w zależności od rozwoju odnowienia; stosuje się zróżnicowane prześwietlenie koron, najsilniejsze na brzegu i malejące w głąb drzewostanu;

Warunki ekologiczne brzegu zależą od wystawy powierzchni, na której wykonano cięcie.

 • cięcia przerębowe - w których rozluźnia się warstwę koron drzew nierównomiernie, aby otrzymać drzewostan trwale różnowiekowy o zróżnicowanej budowie pionowej.

Cięcie przerębowe zasadniczo różni się od poprzednich form tą ważną cechą, że obejmuje jednocześnie wszystkie funkcje związane z odnowieniem, pielęgnowaniem i użytkowaniem. Zadaniem cięć przerębowych jest podwyższenie jakości drzewostanu, poprawa jego budowy piętrowej i wzmożenie przyrostu, przy czym drzewa wycina się według reguł selekcyjnego pielęgnowania drzewostanu.

W cięciach częściowych, brzegowych i przerębowych obowiązuje selekcyjna metoda postępowania, polegająca na usuwaniu każdorazowo osobników gorszej jakości i słabiej przyrastających na rzecz drzew lepszej jakości i silniej przyrastających. Poza tym usuwa się drzewa szkodliwe, hamujące prawidłowy rozwój egzemplarzy najlepszych pod względem jakości technicznej i zdolności przyrostowej.

Wycina się drzewa w następującej kolejności:

 • drzewa chore, uszkodzone i źle ukształtowane,
 • drzewa, których obsiew jest niepożądany albo zbyteczny,
 • drzewa nisko ugałęzione, głuszące odnowienie lub odbierające mu wodę,
 • drzewa przeszkadzające rozwojowi koron i strzał lepszych sąsiadów,
 • drzewa o słabym lub malejącym przyroście,
 • drzewa mało odporne na wiatr,
 • drzewa w pełni dojrzałe do wyrębu, o ile nie są potrzebne do ochrony odnowienia jako „cienniki”.

Na pniu pozostawia się drzewa zdrowe, zapowiadające jeszcze dobry przyrost miąższości i jakości oraz pojedyncze, szczególnie ładne, odporne na wiatr sosny i modrzewie, ażeby spełniły zadanie nasienników i obsiały się w miejscach prześwietlonych albo już odsłoniętych. Dzięki odbywającej się podczas wszystkich cięć odnowieniowych selekcji najlepszych osobników i usuwaniu gorszych sztuk, pozostają na pniu tylko drzewa-dorodne, które będą dłużej lub krócej dawały przyrost z prześwietlenia. W ten sposób systematycznie przeprowadzone cięcia przyczyniają się stopniowo do poprawy wartości zapasu drewna na pniu.

e/elementy-techniczne-rebni.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)