Elementy czasowe rębni

Elementy czasowe rębni

Elementy czasowe rębni to okres odnowienia i nawrót cięć.

Okres odnowienia

to czas upływający od pierwszego cięcia obsiewnego do ostatniego cięcia uprzątającego resztkę starodrzewu z powierzchni manipulacyjnej. Może one być krótki (nie dłuższy niż 10 lat), średni (od 11 do 20 lat), długi (od 21 do 40 lat) albo bardzo długi (przekraczający 40 lat). Czas trwania okresu odnowienia pozostaje w związku z ekologicznymi właściwościami odnawianych gatunków oraz wielkością powierzchni odnowieniowej i wielkością jednostki gospodarczej. Im bardziej dane drzewo wrażliwe jest w młodości na przymrozki, wysokie temperatury, przygłuszenie przez chwasty, im lepiej znosi ocienienie - tym dłużej może trwać okres odnowienia. Wynosi on dla jodły około 10-20 lat, dla buka 8-12 lat, dla świerka 6-10 lat, dębu 4-7 (najdłużej 10-12 lat), zaś dla sosny 2-3 lata.

Jeżeli odnowienie obejmuje cały drzewostan, to mówimy o całkowitym okresie odnowienia, gdy zaś odnosi się do fragmentu jego powierzchni (np. gniazda lub smugi), to mamy do czynienia z cząstkowym okresem odnowienia. W przypadku operowania dużą powierzchnią manipulacyjną (strefa, pas) całkowity okres odnowienia odnosi się do tejże powierzchni. W praktyce urządzania lasu operujemy jeszcze pojęciem okresu uprzątnięcia. Jest to czas, w jakim przewiduje się uprzątnięcie drzewostanu macierzystego osłaniającego istniejące już odnowienie, tzn. uprzątnięcie starodrzewu w klasie odnowienia.

Nawrót cięć

jest to czas, który upływa między dwoma wyrębami na powierzchniach bezpośrednio do siebie przylegających w rębni zupełnej. W rębni częściowej, gniazdowej i stopniowej jest to czas pomiędzy dwoma cięciami odnowieniowymi, a przy rębni ciągłej - między cięciami przerębowymi. Nawrót cięć wynosi zwykle: przy rębni zupełnej - 3-5 lat, przy rębni częściowej i stopniowej - 4 lata, przy rębni ciągłej -5-10 lat. Czasowe następstwo poszczególnych cięć wywiera, oprócz kształtu powierzchni manipulacyjnej, wyraźny wpływ na budowę drzewostanów. Będzie ona inna przy zakładaniu co rok obok siebie wąskich zrębów zupełnych w tzw. układzie łącznym, a odmienna w przypadku zakładania zrębów w tzw. układzie przerywanym, tj. co 5 lub 10 lat albo w różnych miejscach ostępu.

e/elementy-czasowe-rebni.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)