Dynamika zbiorowisk roślinnych

Zespoły roślinne podlegają powszechnemu w przyrodzie prawu przemian, a więc powstają, osiągają pełnię rozwoju, giną albo przekształcają się w inne. Zjawiska te przebiegają w rozmaitym tempie i w rozmaity sposób. Należy przy tym rozgraniczyć trwałość poszczególnych płatów zespołu (fitocenoz) od trwałości samego zespołu jako całości. Trwałość poszczególnych fitocenoz może być ograniczona do kilku miesięcy, a nawet tygodni (np. zespoły polne), może także rozciągać się na setki i tysiące lat (np. zespoły leśne, zespoły wysokogórskie).

Każdy zespół jako całość utrzymuje się długo, bez względu na to, czy trwa na tym samym miejscu, a więc w obrębie tych samych płatów, czy przenosi się na nowe. U nas karpacki las bukowy bez przerwy żyje od 10—15 pokoleń drzew, licząc przeciętnie 200 lat na jedno pokolenie. Tak samo zespoły roślin jednorocznych mają za sobą parę setek pokoleń, jeśli nawet powstały przed kilkuset laty.

d/dynamika-zbiorowisk-roslinnych.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)