Duszenie siewek świerka

Sprawca: Thelephora terrestris Ehrh. ex Fr.

Choroba zwykle o małym znaczeniu gospodarczym, niekiedy jednak dająca się we znaki w szkółkach leśnych i poza nimi (szczególnie gatunkom iglastym).

Objawy i sprawca

Thelephora terrestris Czekoladowobrunatne owocniki (miękkie, półkoliste, w kierunku poziomu odstające, często układające się dachówkowato, na brzegach postrzępione i orzęsione, o szarobrunatnym brodawkowatym hymenoforze) grzyba Thelephora terrestris (Basidiomycotina, Aphyllophorales) otaczają gospodarza od zewnątrz tak ściśle, że pozbawiają go światła i tlenu i zabijają młodą roślinę.

Warunki sprzyjające

Warunki sprzyjające to głównie wilgotne warunki środowiska (obniżenia terenowe skłonne do zamakania, gęste siewy itp.).

Ochrona

Najbardziej zagrożone rośliny można z powodzeniem ratować przez przesadzenie na bardziej wyniesione suchsze miejsca lub grzędy, a jeżeli chodzi o młode uprawy — na sztucznie przygotowane kopczyki.


Źródło: Karol Mańka i Małgorzata Mańka „Choroby drzew i krzewów leśnych” Warszawa 1993

d/duszenie-siewek-swierka.txt · ostatnio zmienione: 2013/09/15 12:39 (edycja zewnętrzna)